Acieroid

Acieroid

Projecte de manteniment web y feina SEO per una gran constructora. Treball mensual de SEO i Manteniment web. Solucionant i modificant molts dels apartats. Treballant en varis idiomes