Servei

Posicionament SEO Mallorca

Descobreix tot el que has de saber sobre el servei de Posicionament SEO

27+

Projectes SEO realitzats

Seo Mallorca

Posiciona la teva empresa a Google

El treball de Posicionament SEO Freelance és delicat i complex. El Posicionament WEB serveix per aparèixer per davant de la teva competència als principals motors de cerca.

característiques

SEO a Mallorca

Auditoria SEO

Analitzaré la teva pàgina web per trobar en quin punt ens trobem i veure'n els principals errors.

Estratègia SEO

Dissenyaré una estratègia de posicionament SEO per a la teva pàgina que arreplegue els objectius i accions que hem de treballar.

SEO On Page

Treballaré a millorar el SEO de la pàgina, corregint els errors i millorant tot allò que estigui relacionat amb el lloc web.

Linkbuilding

Treballaré per millorar el sistema d'enllaços tant dins de la web com enllaços dirigits a aquesta per poder millorar l'autoritat.

SEO Local

Si tens un negoci local, treballaré per pujar posicions dins de la teva zona dinfluència i trobar clients a prop.

Consuloria SEO

Si vols treballar-ho tu mateix, t'ajudaré a fer-ho amb seguiment personalitzat per al teu projecte web.

Procès

Descobreix el procés SEO.

Aquí tens els passos per posicionar la teva web amb mi.

Anàlisi

Analitzarem el teu projecte i veurem les necessitats juntament amb els objectius.

Feina

Depèn del projecte faré una feina personalitzada de forma mensual.

Seguiment

Seguiré el projecte i anirem veient les millors i pujades de posicions.

El posicionament SEO, també conegut com a optimització de motors de cerca, és el procés de millorar la visibilitat i el rànquing dun lloc web en els resultats de cerca orgànics dels motors de cerca. Un servei complet de posicionament SEO involucra una varietat de tècniques i estratègies que sutilitzen per millorar el rànquing dun lloc web en els motors de cerca.

Aquí hi ha un desglossament detallat de les principals etapes dun servei complet de posicionament SEO:

  1. Auditoria de SEO: Una auditoria de SEO és la primera etapa dun servei complet de posicionament SEO. En aquesta etapa, savalua la salut actual dun lloc web isidentifiquen els problemes que poden estar afectant el seu rànquing en els motors de cerca. Una auditoria de SEO pot incloure anàlisi de contingut, anàlisi de paraules clau, anàlisi denllaços, anàlisi tècnica del lloc web, entre altres.
  2. Investigació de paraules clau: La investigació de paraules clau és una part fonamental de qualsevol estratègia de posicionament SEO. En aquesta etapa, sidentifiquen les paraules clau rellevants que tenen el potencial datreure trànsit a un lloc web. S’investiga la competència de les paraules clau, la intenció de cerca i el volum de cerques per seleccionar les paraules clau més apropiades per al lloc web.
  3. Optimització de contingut: Quan s’han identificat les paraules clau rellevants, es procedeix a optimitzar el contingut del lloc web per a aquestes paraules clau. Això implica la creació de contingut d’alta qualitat que estigui optimitzat per a les paraules clau seleccionades, assegurant que el contingut sigui rellevant i útil per als usuaris.
  4. Optimització tècnica: L’optimització tècnica és una etapa crítica al posicionament SEO. Això implica assegurar-se que el lloc web estigui optimitzat tècnicament per als motors de cerca. Algunes àrees d’optimització tècnica inclouen la velocitat del lloc, l’estructura del lloc, l’etiqueta del títol, la meta descripció, l’etiquetatge semàntic, la jerarquia de capçaleres, l’optimització d’imatges, entre d’altres.
  5. Construcció d’enllaços: La construcció denllaços és una part important de lestratègia de posicionament SEO. Es tracta de crear enllaços dalta qualitat des daltres llocs web al teu lloc web. Els enllaços dalta qualitat milloren lautoritat del lloc web i augmenten el rànquing en els motors de cerca.
  6. Monitorització i anàlisi mensual: Quan s’han implementat totes les tècniques i estratègies de posicionament SEO, és important monitoritzar i analitzar els resultats per mesurar l’èxit i fer ajustaments en conseqüència. Sutilitzen eines danàlisi per monitoritzar el trànsit del lloc web, la posició en els motors de cerca i les conversions.

En resum, un servei complet de posicionament SEO a Mallorca o qualsevol altre lloc, és un procés de diverses etapes que implica l’avaluació de la salut del lloc web, la investigació de paraules clau, l’optimització de contingut i tècnica, la construcció d’enllaços i el monitoratge i anàlisis contínues. En implementar aquestes estratègies, es pot millorar significativament el rànquing del lloc web als motors de cerca i atraure més trànsit

Posicionament SEO Mallorca

Si has arribat fins aquí.